Nepal 2019, vier jaar na de dramatische aardbeving

In aanvulling op Nepal 2015 en Nepal 2018.

1


Eind 2015 lag er volgens de media een miljard aan ontwikkelingshulp aan de grens. Tegen de meeste hulp zei de regering: hartelijk dank, stort het alstublieft op dit nationale rekeningnummer. 

Vele aanbieders wilden echter een eigen, mediamiek project zèlf uit-voeren, opdat ze bewijs konden leveren voor hun goede doelen bissniss.


2


Ook de regeringen die door middel van hulp zich vrij baan aanmaten om het politiek gevoelige grensgebied te binnen te vliegen, werden vriendelijk teruggestuurd.


3


In de hoofdstedelijke vallei wachtten de meeste getroffenen drie jaar lang op de financiële middelen om hun huis te kunnen op bouwen of te restaureren.


12


In 2018 hakten vele vallei-bewoners de knoop definitief door: aan de slag, hoe dan ook. De regering bood weliswaar goedkope leningen aan, maar daar zaten teveel (bouw)voorwaarden aan vast. 


17


De meeste families verkochten een stuk van hun (boeren)land en gingen doorgaans voor het eerst in hun leven zelf metselen, timmeren, cement storten, enzovoorts.


24


18


Anno 2019 blijkt dat hulp van internationale instanties weliswaar ook traag werken, maar nu toch op gang kwamen. Her en der herrijzen ingestorte tempels en oude paleizen, secuur gerestaureerd of herbouwd dankzij internationale expertise.


19


21


Het lijkt me echter moeilijke (politieke) keuzes. Ongetwijfeld zijn er argumenten te vinden – van zieleheil tot toerisme – waarom de herbouw van een tempel belangrijker is dan van een arme wijk vol ingestorte woningen. 

Niet gehinderd door al te veel logica doet het me denken aan de politieke verkiezingscampagne die tegelijkertijd in het grote buur land speelt: elk huis een toilet! Over de aanleg van rioleringen zwijgt men. 


10


4


5


7


6


8


9


26


13


14


23


25
tAll photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.