puthai porselein † - 15 cm

puthai porselein beeldLily ? - 10 ? cm


tAll photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.