Avalokiteshvara / Chenresig 53 cm h, rockcrystal pots 13 cm h.

Avalokiteshvara


tAll photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.