Avalokiteshvara fgpl 45 cm h.

avalokiteshvara bodhisattva fgpl. 30 c h.m


tAll photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.